Werving & Selectie in niche markten

Regelgeving en duurzaam ondernemen

Regelgeving

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Door deze wet is veel veranderd op het gebied van ontslag, tijdelijke contracten en WW. Met deze wet wil de overheid werkgevers stimuleren meer vaste banen aan te bieden en procedures rond ontslag makkelijker en eerlijker maken.

De invoering heeft veel gevolgen voor uitzendkrachten, uitzendbureaus en opdrachtgevers. De belangrijkste veranderingen zijn;

  • Het doel is zekerheid te bieden bij het regelen van arbeidscontracten, en bij de beëindiging daarvan.
  • Alle werknemers krijgen na twee jaar recht op een vergoeding bij onvrijwillig ontslag: de transitievergoeding
  • Het recht op WW wordt vanaf 2016 ingeperkt in duur en opbouw. Er komt een aanvullende uitkering die vakbonden en werkgevers samen moeten regelen.

Onze algemene voorwaarden

De Alef groep hanteert algemene voorwaarden voor zowel opdrachtgevers als werknemers.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden: 2017 – Algemene voorwaarden Alef Groep B.V

ABU-Algemene Bond Uitzendondernemingen

Sinds de oprichting in 2001 zijn wij aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). Hierdoor krijgen wij up-to-date informatie over de ontwikkelingen in de flexbranche. Dit lidmaatschap vereist dat we blijven voldoen aan hoge kwaliteitseisen: bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden, identiteitscontrole, inlenersaansprakelijkheid, WAV, WKA, Flexwet, Waadi, risico op verkapt dienstverband (draaideurconstructie) en de afdracht van sociale premies.

Bekijk hier de CAO voor uitzendkrachten: https://www.abu.nl/cao of download de App via de App store.

De Alef Groep is NEN-4400-1 gecertificeerd

Sinds onze registratie in het Register Normering Arbeid, voldoen wij ieder halfjaar opnieuw direct, na toetsing, aan de NEN-4400-1 norm. Risicoaansprakelijkheid van opdrachtgevers is hierdoor uitgesloten.

Voor meer informatie over de certificering: http://www.normeringarbeid.nl/default.aspx