Werving & Selectie in niche markten

Werkgever

Werkwijze

Sinds onze oprichting in 2001 is Alef aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) Hierdoor is onze kennis van de flexwet en de ontwikkelingen daaromtrent zeer actueel. De ABU stelt hoge kwaliteitseisen aan haar leden. Twee keer per jaar vindt een externe audit plaats uitgevoerd door een onafhankelijke controlerende instantie: de stichting VRO. Sinds onze registratie in het Register Normering Arbeid voldoen we aan de NEN-4400-1 norm de risicoaansprakelijkheid van opdrachtgevers is hierdoor gedekt.

Bij Alef bemiddelen we duurzaam dankzij goede kennis van de inhoud van het werk, kennis van regelgeving, een systematische werkwijze, een goed netwerk en bovenal het plezier en de wil om organisaties en mensen op de juiste manier met elkaar te verbinden. Zo helpt ons team iedereen vooruit. Alef kent een uniforme werkwijze, vastgelegd in protocollen en systemen. Zo werken we met een digitaal urenregistratiesysteem dat overzichtelijk en prettig is voor zowel de werknemer als de opdrachtgever en de efficiency vergroot. Ieder jaar evalueren we intern, waarbij we naast onze jaardoelstellingen ook onze wijze van werken tegen het licht houden. Bij de evaluatie worden verbeterpunten besproken en nieuwe doelstellingen benoemd. Zowel externe audits als ons eigen interne systeem van checks en balances houden ons als organisatie scherp.