Wie zijn wij?

De Alef Groep vindt en verbindt met passie voor archeologie, bodemonderzoek, erfgoed en musea. De Alef Groep is in 2001 opgericht door ondernemers in de erfgoedsector. Gevoel voor ondernemerschap, oog voor duurzaamheid, verantwoord werkgeverschap en een brede kijk op de samenleving zijn de waarden van waaruit wij werken.

In de markten waarin we actief zijn, veranderen wetgeving en marktomstandigheden voortdurend en daarmee ook de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en medewerkers. Wij denken met alle partijen mee en realiseren voor zowel de opdrachtgever als de werknemer de juiste match, voor korte of lange termijn. Wij detacheren en zenden uit. Alef verzorgt uitzendwerk, werving & selectie, en ook verloning (pay-rolling).

Waarom Alef?

Denkt mee

Voor en door specialisten

Grondige kennis van mens en markt

Slagingspercentage van 95%

Persoonlijk en betrokken

Het team

De Alef Groep bestaat uit een enthousiast team dat plezier heeft in het werk en daar waar nodig zaken van elkaar kan overnemen. Onze adviseurs zijn geselecteerd op specifieke HR-kennis en diepgaande kennis van de branche. Ze beschikken over uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van arbeidsbemiddeling. Gespecialiseerde collega’s buigen zich over financiële, administratieve of juridische vraagstukken. Door onze inhoudelijke betrokkenheid zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan er snel worden geschakeld. Wij zijn altijd bereikbaar via [email protected] of via het telefoonnummer 035-2063070.

Missie en Visie

Onze missie is het verbinden van mens en organisatie met als doel versterken en ontwikkelen. Hoe we dat doen? Door grote betrokkenheid bij zowel opdrachtgever als medewerker en door grondige kennis van de branche en wetgeving. Door systematische inventarisatie van wensen en mogelijkheden. Door persoonlijk en structureel contact.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een duurzame toekomst betekent voor ons investeren in mensen, milieu en verantwoord ondernemer- en werkgeverschap. We kijken scherp naar de kwaliteiten en capaciteiten van mensen en vinden steeds de juiste koppeling met passend werk, voor kortere of langere tijd. Zo zetten we mensen in hun kracht, tot tevredenheid van alle betrokkenen. In een kenniseconomie zijn werken en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook en juist na afronding van de studietijd. Alef maakt zich sterk voor leer- en werktrajecten voor schoolverlaters. We zetten ons in voor betaalbare talentontwikkeling, die we zo precies mogelijk toesnijden op de wensen en mogelijkheden van werkenden in hun organisatie. Een goede gezondheid en veilige werkomgeving voor alle medewerkers zijn van het grootste belang. Alef geeft hierover voorlichting, en verzorgt trainingen. We streven naar diversiteit en hebben een helder antidiscriminatiebeleid.

Opleidingen

In een kenniseconomie zijn werken en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook en juist na afronding van de studietijd. Alef verzorgt daarom trainingen en cursussen zoals toolboxmeetings over veiligheid, VCA-, OCE, BHV, VGM-trainingen en PR-communicatie-workshops. Ook trainingen en cursussen rondom digitalisering, nieuwe wetgeving, certificering en actorschap worden gefaciliteerd. Daarnaast is er aandacht voor kennisontwikkeling van nieuwe methoden en technieken binnen de branche. Voor onze flexkrachten heeft Alef een eigen, regulier opleidingsprogramma. In overleg met medewerker en opdrachtgever kijken we welke opleiding wenselijk is.

Wet arbeidsmarkt in balans

De WAB bevat een uitwerking van maatregelen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd. Zoals de titel van de wet doet vermoeden, is het kabinet van mening dat de arbeidsmarkt uit balans is. Door deze wet hebben flexmedewerkers meer zekerheid gekregen en is het verschil met een vaste baan kleiner geworden. Het is een pakket met maatregelen om de WWZ te repareren.

Voor u als opdrachtgever of medewerker kunnen onder andere de volgende maatregelen relevant zijn: verruiming ketenregeling, cumulatiegrond bij ontslag, transitievergoeding vanaf eerste dag, betere bescherming van oproepkrachten, gelijkschakeling arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers en WW-premie. De WAB is ingegaan per 1 januari 2020 en vervangt in een keer de oude WWZ-regelgeving. Alef werkt uiteraard WAB-conform. Voor aanvullende vragen hierover kunt u contact opnemen met onze senior adviseurs. Zo weet u zeker dat u helemaal ‘WAB-proof’ bent.

Menu