vinden en verbinden

Wie zijn wij?

De Alef Groep vindt en verbindt met passie voor archeologie, bodemonderzoek, erfgoed en musea. De Alef Groep is in 2001 opgericht door ondernemers in de erfgoedsector. Gevoel voor ondernemerschap, oog voor duurzaamheid, verantwoord werkgeverschap en een brede kijk op de samenleving zijn de waarden van waaruit wij werken.

In de markten waarin we actief zijn, veranderen wetgeving en marktomstandigheden voortdurend en daarmee ook de wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en medewerkers. Wij denken met alle partijen mee en realiseren voor zowel de opdrachtgever als de werknemer de juiste match, voor korte of lange termijn. Wij detacheren en zenden uit. Alef verzorgt uitzendwerk, werving & selectie, en ook verloning (pay-rolling).

Waarom Alef?

Denkt mee

Voor en door specialisten

Grondige kennis van mens en markt

Slagingspercentage van 95%

Persoonlijk en betrokken

Het team

De Alef Groep bestaat uit een enthousiast team dat plezier heeft in het werk en daar waar nodig zaken van elkaar kan overnemen. Onze adviseurs zijn geselecteerd op specifieke HR-kennis en diepgaande kennis van de branche. Ze beschikken over uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van arbeidsbemiddeling. Gespecialiseerde collega’s buigen zich over financiële, administratieve of juridische vraagstukken. Door onze inhoudelijke betrokkenheid zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan er snel worden geschakeld. Wij zijn altijd bereikbaar via info@alefgroep.nl of via het telefoonnummer 033-2022000.

Margot van der Plas

Adviseur

Margot van der Plas is verantwoordelijk voor de pools van een aantal grotere klanten. Zij heeft veel ervaring in de zakelijke dienstverlening. Door haar brede interesse kent en begrijpt ze de erfgoedsector als geen ander. Met haar commerciële gedrevenheid en inhoudelijke vakkennis weet zij zich moeiteloos te verplaatsen in zowel medewerkers als opdrachtgevers.

Lennaert Geerts

Adviseur

Lennaert Geerts is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het salesbeleid van de Alef Groep. Door zijn kennis van de branche is hij de aangewezen persoon om opdrachtgevers te adviseren over de inzet van onze dienstverlening. Lennaert is ruim 10 jaar werkzaam in de W&S branche, gedreven, betrokken en altijd op zoek naar de juiste match.

Atie van Assen

Ondersteunend

Atie van Assen is junior adviseur. Kom je ergens niet uit of heb je een vraag; Atie helpt je graag. Met haar gedrevenheid en spontaniteit zorgt zij altijd voor een goede oplossing. Nieuwsgierig, betrokken en geïnteresseerd in mensen. Volgt op dit moment de Artra-opleiding.

Monique Andrée Wiltens

Administratief medewerkster

Monique Andrée Wiltens is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen achter de schermen van Alef. Naast de salarisadministratie en het opstellen van de contracten heeft zij een ondersteunende rol bij de uitvoering van verschillende processen en bewaakt zij de kwaliteit. Door haar klantgerichtheid ondersteunt zij zowel adviseur als klant en uitzendkracht.

Maria Hendriks
Maria Hendriks is boekhoudster voor Alef Groep.

Onze eigen medewerkers zijn professionals in de branche en hebben hiervoor de Artra-trainingen voor uitzendmedewerker met goed gevolg afgelegd. Daardoor, en door verdiepingscursussen of informatiebijeenkomsten via Artra of ABU te volgen, zijn ze goed op de hoogte van de wet en regelgeving. Zo kunnen wij opdrachtgevers en onze flexkrachten goed adviseren.

Missie en Visie

Onze missie is het verbinden van mens en organisatie met als doel versterken en ontwikkelen. Hoe we dat doen? Door grote betrokkenheid bij zowel opdrachtgever als medewerker en door grondige kennis van de branche en wetgeving. Door systematische inventarisatie van wensen en mogelijkheden. Door persoonlijk en structureel contact.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een duurzame toekomst betekent voor ons investeren in mensen, milieu en verantwoord ondernemer- en werkgeverschap. We kijken scherp naar de kwaliteiten en capaciteiten van mensen en vinden steeds de juiste koppeling met passend werk, voor kortere of langere tijd. Zo zetten we mensen in hun kracht, tot tevredenheid van alle betrokkenen. In een kenniseconomie zijn werken en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook en juist na afronding van de studietijd. Alef maakt zich sterk voor leer- en werktrajecten voor schoolverlaters. We zetten ons in voor betaalbare talentontwikkeling, die we zo precies mogelijk toesnijden op de wensen en mogelijkheden van werkenden in hun organisatie. Een goede gezondheid en veilige werkomgeving voor alle medewerkers zijn van het grootste belang. Alef geeft hierover voorlichting, en verzorgt trainingen. We streven naar diversiteit en hebben een helder antidiscriminatiebeleid.

Opleidingen

In een kenniseconomie zijn werken en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook en juist na afronding van de studietijd. Alef verzorgt daarom trainingen en cursussen zoals toolboxmeetings over veiligheid, VCA-, OCE, BHV, VGM-trainingen en PR-communicatie-workshops. Ook trainingen en cursussen rondom digitalisering, nieuwe wetgeving, certificering en actorschap worden gefaciliteerd. Daarnaast is er aandacht voor kennisontwikkeling van nieuwe methoden en technieken binnen de branche. Voor onze flexkrachten heeft Alef een eigen, regulier opleidingsprogramma. In overleg met medewerker en opdrachtgever kijken we welke opleiding wenselijk is.

Wet arbeidsmarkt in balans

De WAB bevat een uitwerking van maatregelen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd. Zoals de titel van de wet doet vermoeden, is het kabinet van mening dat de arbeidsmarkt uit balans is. Door deze wet hebben flexmedewerkers meer zekerheid gekregen en is het verschil met een vaste baan kleiner geworden. Het is een pakket met maatregelen om de WWZ te repareren.

Voor u als opdrachtgever of medewerker kunnen onder andere de volgende maatregelen relevant zijn: verruiming ketenregeling, cumulatiegrond bij ontslag, transitievergoeding vanaf eerste dag, betere bescherming van oproepkrachten, gelijkschakeling arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers en WW-premie. De WAB is ingegaan per 1 januari 2020 en vervangt in een keer de oude WWZ-regelgeving. Alef werkt uiteraard WAB-conform. Voor aanvullende vragen hierover kunt u contact opnemen met onze senior adviseurs. Zo weet u zeker dat u helemaal ‘WAB-proof’ bent.

ABU-Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wij zijn aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). Hierdoor krijgen wij up-to-date informatie over de ontwikkelingen in de flexbranche. Dit lidmaatschap vereist dat we blijven voldoen aan hoge kwaliteitseisen: bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden, identiteitscontrole, inlenersaansprakelijkheid, WAV, WKA, Flexwet, Waadi, risico op verkapt dienstverband (draaideurconstructie) en de afdracht van sociale premies.

Bekijk hier de CAO voor uitzendkrachten https://www.abu.nl/cao.

De Alef Groep is NEN-4400-1 gecertificeerd

Sinds onze registratie in het Register Normering Arbeid, voldoen wij ieder halfjaar opnieuw direct, na toetsing, aan de NEN-4400-1 norm. Risicoaansprakelijkheid van opdrachtgevers is hierdoor uitgesloten.

Voor meer informatie over de certificering: http://www.normeringarbeid.nl

Alef Groep B.V.
Alef Groep B.V.
Hoi iedereen! De tijd gaat snel en zo zijn ook mijn eerste drie weken als Junior Adviseur bij Alef Groep voorbij gevlogen. Als nieuwe medewerker wil ik mij graag via deze weg voorstellen 😄

Ik ben Lisa, ik ben 25 jaar en ik heb een archeologische achtergrond! Niet alleen op de foto, maar ook in mijn opleiding. Als net afgestudeerde archeologe uit Leiden ben ik enorm gemotiveerd om mijn kennis van en passie voor het vak in te zetten voor het werkveld. Ik ben blij dat ik dit kan doen bij Alef groep! Het is mijn wens om kandidaten zo goed mogelijk te helpen met het bereiken van hun doelen, met name door het mogelijk te maken om opleidingen, cursussen en ervaringen aan te bieden die hierbij kunnen helpen – bijvoorbeeld voor aspirant-KNA archeologen. Ook ben ik enorm enthousiast om tegelijkertijd aan het werk te gaan in een voor mij geheel nieuwe branche. Wie weet spreek ik je snel aan de telefoon, of hebben we contact via social media 😀

Voor vragen en verdere kennismaking sta ik graag open:
📧 l.vanluling@alefgroep.nl
📱 06-10959375
Menu