Waarom Alef

Bij Alef zijn we goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de werkvelden waarin we actief zijn. Vraagstukken rondom certificering, multimedia & ICT en de behoefte aan inspirerend ondernemerschap kennen voor ons geen geheimen. Daarbij heeft de steeds veranderende regelgeving onze voortdurende aandacht. Uit ons uitgebreide bestand met gespecialiseerd personeel kunnen wij passende medewerkers naar uw organisatie bemiddelen, voor alle mogelijke functies. Van veldmedewerker, bodemadviseur en archeoloog tot teamleider en manager; van educatief medewerker en beveiligingsbeambte tot hoofd communicatie en conservator: graag zoeken en vinden wij voor u de juiste persoon. Ook als u op zoek bent naar een partij om uw loonadministratie aan toe te vertrouwen, is Alef graag uw partner.

Veel bedrijven vragen zich af of het verstandig is om iemand in dienst te nemen. Inhuur via Alef betekent dat Alef de verantwoordelijkheden en risico’s met betrekking tot werkgeverschap voor u weg neemt. Dit brengt veel voordelen met zich mee zoals: de werkuren die precies op het werkaanbod afgestemd kunnen worden, U betaalt niet door bij ziekte, heeft geen salarisadministratie, de kosten van het vakantie geld worden gespreid en de loonkosten worden voorgefinancierd.

Werkwijze

We nodigen de kandidaat uit voor een persoonlijk gesprek. Wij gebruiken onder andere het Competentie Gericht Interviewen en de STAR-methodiek. Wij controleren tijdens het intakegesprek het identiteitsbewijs en vragen inzicht in het arbeidsverleden. Relevante diploma’s en certificaten alsmede de actorregistratie worden ter inzage opgevraagd en gecontroleerd. Door te focussen op wat iemand al kan en wat iemand nog zou willen ontwikkelen krijgen wij een duidelijk en compleet beeld van de kandidaat. Dit totaal beeld komt de kwaliteit van de match ten goede. Alef Groep heeft dan ook een slagingspercentage van 95%.
Na het voeren van het intakegesprek bellen wij opgegeven referenties na en maken wij een profiel van de kandidaat. Hebben we direct een passende vacature dan spreken we deze door met de kandidaat. Uitsluitend met goedkeuring stellen wij deze kandidaat voor bij onze opdrachtgever. Mocht de juiste vacature nog niet beschikbaar zijn dan nemen we de kandidaat op in onze database van ongeveer 650 kandidaten. Bij moeilijk te vervullen vacatures dragen wij praktische oplossingen en alternatieven aan. Zo kan Alef terugvallen op een uitgebreid netwerk ZZP-ers die als eigen ondernemer op projectmatige basis opdrachten via Alef Groep uitvoeren.

Zorg voor onze flexkrachten

Om onze flexkrachten de best mogelijke persoonlijke ondersteuning te bieden zijn onze adviseurs tijdens reguliere werktijden altijd bereikbaar. Onze zorg is gericht op goede persoonlijke begeleiding, opleiding en het scheppen en in stand houden van een gezond werkklimaat. Wij houden los van de persoonlijke tussentijdse gesprekken ieder jaar voortgangsgesprekken met de flexwerkers. Mocht er toch iets misgaan in de goede relatie, dan is hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld en kan de medewerker een beroep doen op de vertrouwenspersoon die door Alef is aangesteld.

Verzuimbeleid

Alef wil als werkgever een nadrukkelijke bijdrage leveren aan een veilige en gezonde werkomgeving waarin het prettig werken is voor iedereen. Het ziekteverzuimreglement van Alef is erop gericht het ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen of tot een minimum te beperken en het herstel te bespoedigen. Voorkomen is niet alleen beter, maar ook goedkoper en efficiënter. Preventie gebeurt aan de hand van onze Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Voor een systematisch verzuimbeleid is ook noodzakelijke kennis over de organisatie van de opdrachtgever nodig. Onze adviseurs inventariseren met u als opdrachtgever de risico’s bij de projecten en bedrijfsprocessen en bekijken met welke middelen of maatregelen ziekteverzuim tot een minimum kan worden beperkt.

Menu