Alef is gespecialiseerd in de werkgebieden archeologie, bodemonderzoek, musea en erfgoed.

Archeologie

Voor een verantwoord beheer van ons bodemarchief worden archeologen ingezet. Zij doen onderzoek naar sporen en resten van menselijke aanwezigheid in het verleden. Alef zet branche breed flexkrachten in om dit werk mede mogelijk te maken. Van veldmedewerkers tot medior- en seniorarcheologen, van GIS-CAD medewerkers, publieksmedewerkers tot verschillende soorten specialisten en fysisch geografen. Wij hebben een uitgebreid programma voor deskundigheidsbevordering, zowel inhoudelijk als op het terrein van veiligheid. Onze mensen zijn aan het werk voor zowel private ondernemingen als voor overheidsorganisaties.

Kijk hier voor actuele vacatures. 

Bodemonderzoek

Partijen in de groen-, grond-, infra- en milieusector hebben met elkaar gemeen dat de bodem de bindende factor is. Bij ruimtelijke ontwikkeling en bodemgebruik wordt er vaak gewerkt met kabels en leidingen en is het belangrijk veilig te werken, risico’s te herkennen en uit te sluiten. De flexwerkers die we inzetten weten dit en worden door ons geïnformeerd en begeleid. Zo zijn ze in deze omgeving uitstekend inzetbaar. We denken mee met de opdrachtgever over bijvoorbeeld het eisenpakket, aanvullende voorwaarden en trainingen.

Kijk hier voor actuele vacatures. 

Musea

Musea hebben te maken met drukke en rustige dagen, hoog- en laagseizoen en zetten soms extra mensen in voor projecten of tijdelijke tentoonstellingen. Voor dit soort zaken moet een museum flexibel kunnen op- en afschalen met gekwalificeerde mensen. Daarbij gaat het om vakkennis, gevoel voor gastvrijheid of organisatorisch talent. Om functies als publieksmedewerker, conservator, PR- of bewakingsmedewerker. Alef is partner voor verschillende musea. Ook als de functie van structurele aard is denken we graag mee of maken we gebruik van ons uitgebreide museumnetwerk.

Kijk hier voor actuele vacatures. 

Erfgoed

Overal in Nederland zijn kastelen, landschappen, molens, archieven, archeologische vindplaatsen en monumenten. Alef is opgezet door ondernemers in de erfgoedsector die deze sector door en door kennen. Een ondernemende partij die de weg kent en het belang van erfgoed voor de leefomgeving en samenleving herkent. Wij hebben de kennis en het netwerk in huis, waardoor we erfgoedprofessionals zoals publieksmedewerkers, projectleiders, depotbeheerders, informatiespecialisten, communicatieadviseurs, re-enactors en tentoonstellingsbouwers vlot in kunnen zetten zijn bij erfgoedorganisaties, archieven en adviesbureaus.

Kijk hier voor actuele vacatures. 

Menu