Werving & Selectie in niche markten

Missie & Visie

Missie

Het verbinden van mens en organisatie waardoor beide zich kunnen versterken en ontwikkelen.

Visie

Als specialistisch bureau zijn we in verschillende sectoren actief. Wij kennen de branches van binnen uit. Wij weten welke discussies er spelen en zijn gericht op kansen voor medewerkers en organisaties. Grondige kennis van relevante regelgeving en bewegingen in de markt paren we aan oprechte interesse in mensen. Zo blijven we ons in een steeds veranderende omgeving positief onderscheiden.

Social Return

Een duurzame toekomst betekent voor ons investeren in mensen, milieu en verantwoord ondernemer- en werkgeverschap. We kijken scherp naar de kwaliteiten en capaciteiten van mensen en vinden steeds de juiste koppeling met passend werk, voor kortere of langere tijd. Zo zetten we mensen in hun kracht, tot tevredenheid van alle betrokkenen. In een kenniseconomie zijn werken en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook en juist na afronding van de studietijd. Alef maakt zich sterk voor leer- en werktrajecten voor schoolverlaters. We zetten ons in voor betaalbare talentontwikkeling, die we zo precies mogelijk toesnijden op de wensen en mogelijkheden van werkenden in hun organisatie.

Een goede gezondheid en veilige werkomgeving voor alle medewerkers zijn van het grootste belang. Alef geeft hierover voorlichting, en verzorgt waar nodig trainingen. Alef streeft naar diversiteit en heeft een helder antidiscriminatiebeleid. Eventuele negatieve gevolgen van ons handelen voor het milieu beperken we zoveel mogelijk. Met het milieu houden we rekening in ons inkoopbeleid, in ons papier- en materiaalgebruik, bij onze vervoerskeuze en door op regionale inzet van mensen te sturen.